Skip to the content

Skoletjeneste

Vi samarbejder med skolen.


Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi gerne vores viden til rådighed.

Skolens kontaktperson i Vandcenter Djurs:

Pia Møller Adamsen
Tlf. 23 33 16 07 / 87 58 21 52
Mail: pma@vandcenterdjurs.dk

Træffes bedst inden for normal arbejdstid.
  

FORBERED JER

I kan forberede jer på Norddjurs Vandråds hjemmeside:

Gå til NDV´s hjemmeside her.

Her ligger der opgaver med lærer- og elevvejledninger samt links til eksterne læringsressourcer.

Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd 2 materialekasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne rekvireres via Kattegatcentret - se nærmere på NDV's hjemmeside under "Materialekasser". Der ligger udprintede lærer- og elevvejledninger i kasserne.

VANDCENTER DJURS TILBYDER

Find dit grundvand
Guidet tur til Dolmer Kildeskov nord for Grenaa (der hvor en tredjedel af drikkevandet i Grenaa kommer fra).
Vi fortæller bl.a. om, hvorfor vi har plantet skov, og hvordan det kan medvirke til at passe på drikkevandet.

I kan desuden se boringerne tæt ved.

Varighed ca. 1 time + jeres egen transporttid.

Se lærervejledning til ”Find dit grundvand” på Norddjurs Vandråds hjemmeside.

Interviews
Vi kan møde op på skolen eller modtage spørgsmål på telefon eller mail om følgende:

  • vandkvalitet, grænseværdier mm
  • hvad gør man, hvis der er en forurening
  • vandets forarbejdning
  • undergrundens karakteristika
  • vandværkets arbejdsopgaver
  • hvordan vi beskytter grundvandet
  • vandværkets historie

Vandprøver
Vi stiller prøver af vand og råvand til rådighed for analyser og/eller smagning.

Se lærervejledning til vandanalyser på Norddjurs Vandråds hjemmeside.
  

FAKTA OM VANDCENTER DJURS OG VORES VAND