Skip to the content

Regulativ


Regulativet er udfærdiget af Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 23.08.2016.

HENT REGULATIVET